.یک تیم پنج نفره تشکیل دهید
.یا در دفتر ما روزانه از ساعت 11صبح تا 3:30 ثبت کنید Benn Weißensee تیم های خود را میتوانید در وبسایت
www.benn-weißensee.com ویا در وبسایت ما Gustav-Adolf-Straße 125 :ادرس ما
.هر یک اعضای تیم ها سر از تاریخ 15.05.2021 تا 31.05.2021 هر چقدر میتوانن پیاده وری کنن یا دوش کنن
.همه اعضای تیم کیلومترهای پیموده شده را اسکرین شات گرفته و باید به شماره واتس اپ ذیل ارسال نماین
واتس اپ :01705517368
.برای اینکه شمارش کیلومترهای دویده شده ثبت شود ، باید کیلومترهای پیموده شده در یک اپلیکیشن ثبت شود
.اپلیکیشن های برنامه های سلامتی تلفن همراه و غیره
Run Tracker, Runtastic :به طور مثال
www.benn-weißensee.com کیلومتر های دویده شده یا پیموده شده همه تیم ها به تاریخ 10.06.2021 در وبسایت ما منتشر میشود